Pišite nam
info@mana-omerzu.si
Pokličite nas
07 45 21 900
Kakovost & zanesljivost
Certifikati | Standardi
Tradicija
Z vami že 28 let

Nadzor ležajev med obratovanjem

SLIKA - Nadzor ležajev med obratovanjem (1) Po ocenah je na svetu vsako leto proizvedenih okrog 10 milijard ležajev.

Samo majhen del teh ležajev med uporabo dejansko odpove oziroma se poškoduje do te mere, da je potrebna zamenjava. 90% ležajev obratuje celotno življenjsko dobo stroja. 9,5% ležajev je zamenjanih iz preventivnih razlogov, predvsem v obratih, kjer dajejo velike poudarke na preventivno vzdrževanje. Le 0,5% ležajev je zamenjanih zaradi poškodbe ali popolne odpovedi. Vendar v številkah to še vedno pomeni 50 milijonov ležajev letno, ki so poškodovani ali odpovejo.
Vzroki za poškodbe ali odpovedi ležajev so sledeči:
  • 1/3 zaradi utrujenosti materiala, ki je posledica preobremenjenosti, nepravilnega servisiranja ali zanemarjanja strojev;
  • 1/3 zaradi težav z mazanjem, ki so lahko v obliki napačnega maziva, napačne količine maziva ali napačnih intervalov mazanja;
  • 1/6 zaradi kontaminacije, kar je posledica slabega ali nepravilnega tesnjenja;
  • 1/6 zaradi ostalih vzrokov. Sem spadajo nepravilna montaža, večje obremenitve, kot so bile kalkulirane, nepravilni prilegi,…

Kdaj zamenjati ležaj?

Koliko časa mine med začetkom poškodbe (inicialna poškodba) ter popolno odpovedjo ležaja, lahko zelo varira. Odvisno je od razmer obratovanja. Pri višjih hitrostih je dovolj nekaj sekund, medtem ko je ta čas pri večjih ležajih, ki obratujejo pri nizkih obratih lahko dolg tudi nekaj mesecev. Odgovor na vprašanje »Kdaj zamenjati ležaj« ni enostaven, najlažje pa to ugotovimo z nadzorom stanja ležajev.
Če poškodovanega ležaje ne diagnosticiramo in ga ne zamenjamo pred totalno odpovedjo, to lahko povzroči veliko sekundarnih poškodb na stroju in opremi. Pri popolni odpovedi ležaja je običajno tudi nemogoče odkriti vzrok začetne poškodbe, ki je običajno možen pri poškodovanih ležajih.

Nadzor ležajev

Z nadzorom ležajev lahko pravočasno odkrijemo začetne poškodbe na ležajih, kar omogoči zamenjavo ležajev med načrtovanimi zastoji, s čimer se izognemo dragemu neplaniranemu zastoju zaradi odpovedi ležaja in morebitnim poškodbam ostalih komponent stroja.
Najpomembnejši parametri za nadzor stanja ležajev so zvok, temperatura, vibracije ter nadzor mazanja. Vse omenjene parametre lahko spremljamo s pomočjo SKF inštrumentov in pripomočkov za nadzor stanja ležajev.

Še natančnejše meritve omogoča tehnologija merjenja ovojnih pospeškov, kar pa presega namene tega članka.

                                                                                

    TKLT 10 digitalni termometer                                                               TKTR 10 digitalni tahometer

Zaradi praktičnih razlogov včasih ne moremo nadzirati vseh strojev ali določenih delov stroja z uporabo pripomočkov za nadzor stanja. V teh primerih se je potrebno zanašati na človeška čutila, kot sta vid in zvok, kar pa ima seveda velike omejitve. Ko s čutili zaznamo poškodbo ležaja, je pogosto ta že zelo velika. Zaznava poškodbe s pomočjo pripomočkov za nadzor stanja je občutno lažja in zaznana v bistveno manjšem stadiju poškodbe ležaja.

Na spodnji sliki in spodnjem diagramu so predstavljene posamezne faze poškodbe ležaja in posamezne faze zaznavanja teh poškodb. Pod sliko in diagramom je podan opis posameznih faz.os x – čas obratovanja;       os y – raven vibracij
  1. nastala je začetna poškodba ležaja
  2. zaznava poškodbe s tehnologijo merjenja ovojnih pospeškov
  3. zaznava poškodbe s pomočjo pripomočkov za nadzor stanja
  4. zaznava s pomočjo človeških čutil (vid in sluh)
  5. resna poškodba ležaja in možno tudi stroja
  6. odpoved ležaja in poškodbe ostalih delov stroja« nazaj na seznam
Center znanja

Na kaj moramo paziti pri pripravi na montažo ležajev?

Kotalni ležaji so zanesljivi strojni elementi z dolgo življenjsko dobo, pod pogojem, da jih pravilno montiramo in vzdržujemo.

Pravilna montaža ležajev

Pravilna montaža zahteva strokovnost in skrbnost, čistočo in natančnost, kot tudi pravo orodje.

Nadzor ležajev med obratovanjem

Po ocenah je na svetu vsako leto proizvedenih okrog 10 milijard ležajev.

Zanesljivost

Izkušnje

Hitrost

Fleksibilnost

Velika zaloga

Tehnična podpora